Hernieuwde aanbevelingen goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties (2023)

De aanbevelingen goed bestuur voor welzijns- en gezondheidsorganisaties zijn vernieuwd! De vorige aanbevelingen, die inmiddels dateren van 2016, waren aan een update toe, vooral omwille van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, maar ook omwille van andere evoluties waaronder de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties waardoor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen nog meer in de schijnwerpers staat.

De uitgangspunten van toen blijven behouden: welzijns- en gezondheidsorganisaties zijn autonome organisaties die zelf de verantwoordelijkheid hebben om werk te maken van goed bestuur, niet als doel op zich, maar wel als middel om de missie en strategie van de organisatie te realiseren.

De sleutelelementen van goed bestuur zijn meer relevant dan ooit: verantwoording, checks en balances en transparantie. We hanteren het “pas toe of leg uit”-principe: ofwel worden de aanbevelingen gevolgd ofwel wordt er gemotiveerd van afgeweken. Indien u als organisatie oordeelt dat afwijking nodig is, dient er gekeken te worden naar de geest, de doelstelling, van de aanbeveling en hoe u daar als organisatie dan wel aan tegemoet komt.

Met deze aanbevelingen willen we een toegankelijke, hanteerbare tekst aanleveren aan de welzijns- en gezondheidsorgansiaties. Omwille van die reden hebben we er ook voor gekozen om wettelijke verplichtingen mee op te nemen; in dat geval vermelden we dat ook en verwijzen we naar de geldende artikels in de wetgeving. We kiezen er momenteel voor om twee sets van aanbevelingen te behouden, ook al zijn er – uiteraard – veel gelijkenissen.

We hopen dat we alle welzijns – en gezondheidsorganisaties en hun bestuur met deze hernieuwde aanbevelingen kunnen aanmoedigen en ondersteunen om hun bestuur te overdenken. Het kan het vertrouwen in en de positieve beeldvorming van Welzijn en Gezondheid enkel ten goede komen.