Er gebeurt veel op het vlak van geweld, misbruik en kindermishandeling. Het beleid zet sterk in op samenwerking en informatie-uitwisseling tussen hulpverlening, politie en justitie.

Er is een Vlaams actieplan om de fysieke, psychische en seksuele integriteit van minderjarigen te bevorderen en te beschermen. Dit plan focust prioritair op de ontwikkeling van een kennisplatform over integriteit voor vrijwilligers en personen die werken in de sectoren van welzijn, jeugd, sport en onderwijs. Ook het actieplan rond gendergerelateerd geweld bevat verschillende uitdagingen en opdrachten voor de komende jaren.

Lees meer in het