De beleidscyclus verwijst naar de mechanismen waarover de Vlaamse overheid beschikt om haar beleidsvorming te stroomlijnen en te plannen. Het verloop wordt bepaald in het Reglement van het Vlaams Parlement en start steeds bij de aanvang van een regeerperiode.

Een regeerakkoord bevat de strategische beleidskeuzes van de Vlaamse Regering, bij de start van een nieuwe regeerperiode. Raadpleeg het Regeerakkoord 2019-2024.

Aan het begin van elke regeerperiode wordt een beleidsnota opgesteld. In de beleidsnota geeft de minister aan hoe hij/zij voor zijn/haar bevoegdheden het regeerakkoord zal realiseren in de loop van de regeerperiode. Een beleidsnota bevat dus de strategische plannen van de minister ter uitvoering van het regeerakkoord.

Elke beleidsnota wordt jaarlijks ingevuld door middel van een beleidsbrief. Deze geeft een overzicht van de realisaties van het voorbije jaar en een prognose over de beleidsinvulling tijdens het volgende jaar.

Beleidsnota (2019-2024)

Beleids- en begrotingstoelichting (BBT)

Begrotingsopmaak 2023 (BO 2023)

Begrotingsopmaak 2022 (BO 2022)

Begrotingsopmaak 2021 (BO 2021)

Begrotingsopmaak 2020 (BO 2020)

Beleidsbrieven

2017-2018

2016-2017

2015-2016

De beleidsnota's en -brieven van de andere ministers en bevoegdheden kan je terugvinden op de website van het Vlaams Parlement