De afdeling Welzijn en Samenleving coördineert de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, zowel op bovenlokaal als op lokaal niveau. Op bovenlokaal niveau heeft ze daartoe overleg met de verschillende Vlaamse beleidsdomeinen en de FOD Justitie. Op lokaal niveau leiden de Vlaamse beleidscoördinatoren het geheel aan hulp- en dienstverlening in de gevangenis in goede banen. Ze doen dit samen met de gevangenisdirectie en de verantwoordelijken van de verschillende hulp- en dienstverlenende organisaties.

Hieronder vindt u per gevangenis verdere informatie.

Binnen de afdeling Welzijn en Samenleving is er een Vlaamse beleidscoördinator aangesteld voor de zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden. Hij staat in voor de uitwerking van het Vlaams actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden. De beleidscoördinator heeft zijn standplaats in het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent, maar volgt beide FPC's op.  Meer informatie over het FPC Gent en het FPC Antwerpen, kan u hieronder terug vinden.

Contact

Afdeling Welzijn en Samenleving
Koning Albert II-Laan 35 bus 30
1030 Brussel
T 02 553 33 30
E-mail

 

Regelgeving

Decreet, strategisch plan, ....

Lees meer