Uitbraak coronavirus COVID-19

Omwille van het coronavirus passen we onze dienstverlening wat aan. We zetten optimaal in op thuiswerk. Onze medewerkers zijn te bereiken via telefoon, e-mail en beeldbellen. Het departement volgt de situatie op de voet en actualiseert de informatie volgens de laatst beschikbare informatie.

Specifieke informatie voor welzijnssectoren is verzameld op één pagina. Op de website van Zorg en Gezondheid staan concrete richtlijnen voor Vlaamse zorgprofessionals.

Ontdek op deze pagina's meer informatie over thema's zoals armoede, algemeen welzijnswerk, hulpverlening aan gedetineerden, schuldbemiddeling, lokaal sociaal beleid, ...

Welzijnswerk

Algemeen Welzijnswerk, Geïntegreerd Breed Onthaal, Samenlevingsopbouw, Schuldbemiddeling,  ...

Lees meer over deze thema's

Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden

Overzicht gevangenissen, actieplannen, ...

Lees meer

Armoedebestrijding

Armoede in Vlaanderen, kinderarmoede, armoedetoets, ...

Lees meer over dit thema

Lokaal sociaal beleid

Omzendbrief, beleidsprioriteiten,...

Lees meer over dit thema

Sterk Sociaal Werk

Lees meer over dit thema

Werk- en zorgdecreet

Casemanager Zorg, arbeidsmatige activiteiten, ...

Lees meer over dit thema

Nieuws

Voor de periode 2021-2025 worden er subsidies toegekend aan 4 nieuwe projecten, die voorzien in een herstelgericht en constructief hulpaanbod voor meerderjarige daders of vermoedelijke daders en voor slachtoffers van misdrijven, alsook voor hun onmiddellijke omgeving.
Deze projecten werden geselecteerd uit de aanvragen, die zijn ingediend na de gelanceerde projectoproep in april 2020. 

Familiaal geweld is in veel gezinnen een harde realiteit. Door de coronacrisis valt het openbaar leven stil en zijn gezinnen op elkaar aangewezen. Het gebrek aan dagelijkse structuur en sociaal isolement kunnen in combinatie met angst en stress tot meer spanningen in gezinnen leiden, of tot geweld. Het is dan ook belangrijk dat de hulpverlening deze gezinnen blijft bereiken. Ook u kunt hier al lokaal bestuur een rol in spelen door deze gezinnen te informeren en toe te leiden naar het hulpaanbod.