Iedere lesgever in de gevangenis komt het ongetwijfeld tegen: groepen met een slechte dynamiek, met ‘lastige klanten’, met deelnemers onder invloed van drugs, ... maar ook met groepen waarin een mix aan culturen en waarden leeft, wat soms zorgt voor botsingen of spanningen. Hoe ga je als lesgever om met ‘moeilijke groepen’ in de gevangenis? Hoe motiveer je de groep? Hoe kan je rekening houden met de verschillende problematieken en culturen van de gedetineerden? In deze workshop zoeken we naar oplossingen steunend op ervaring van de deelnemers en expertise van de begeleider. Hierbij wordt vertrokken vanuit groepsdynamische elementen die bepalen of een groep zich achter het lesgebeuren schaart of niet.

OPMERKING
Dit is een herhaling van de workshop van vorig jaar.
Begeleiding door Dominique Roos.

 

Datum: 
7 mei 2018 -
09:00 tot 16:00
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35
1030 Brussel
België