Het VIPA voorziet een subsidie ter compensatie van de kosten die residentiële WVG-voorzieningen hebben gemaakt in het kader van CORONA.  U vindt hier alles wat u over deze compensatie moet weten.

BELANGRIJK:
Vanaf 26/10/2020 t.e.m. 31/12/2020 kunt u uw bijkomend subsidiebedrag voor uitgevoerde CORONA-maatregelen aanvragen via het nieuwe digitale loket van het VIPA (eVIPA). 
BRENG NU uw toegang tot eVIPA in orde, zodat uw aanvraag vlot verloopt.