Het VIPA voorziet een subsidie ter compensatie van de kosten die residentiële WVG-voorzieningen hebben gemaakt in het kader van de civiele noodtoestand van COVID-19.  U vindt hier alles wat u over de compensaties moet weten:

  • Wat, voor wie en hoeveel?
  • Hoe vraag ik de CORONA-compensatie aan?
  • Welke regelgeving geldt voor de CORONA-compensatie?