Jij bent Sterk Sociaal Werk

Sterk Sociaal Werk, dat zijn de vele praktijkwerkers, leidinggevenden, vrijwilligers en burgers in Vlaanderen die zich elke dag inzetten om mensenrechten en sociale rechtvaardigheid na te streven.

Zij geven vorm aan vijf krachtlijnen in hun dagelijks werk.

Sterk Sociaal Werk is ook:

Heel wat organisaties zijn als sociaalwerkpraktijk actief op meerdere levensdomeinen (werk, onderwijs, cultuur, ….) waarin zij zich mee inzetten voor een solidaire en rechtvaardige samenleving.