Sociaal werk beperkt zich niet tot mensen met het diploma sociaal werk. Het gaat veel verder dan dat.

Het Vlaams Platform Sterk Sociaal Werk bestaat niet alleen uit een stuurgroep en regionale platformen. We zetten ook in op de betrokkenheid van stakeholders. Dat zijn partners en organisaties die verankerd zijn in de sociale praktijk en die elk hun eigen expertise hebben. We willen hen maximaal betrekken in het vormgeven van acties, alsook in de uitvoering ervan. Zij zetten zich mee in om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen, om zo maximale impact te realiseren.