I. Persoonlijke gegevens
II. Diploma
III. Waar zoek je naar in een job? Heb je een concrete functie voor ogen? Wat beschouw je zelf als je sterke punten in een werkomgeving?
IV. Jouw voorkeuren
V. Voeg je CV toe
Vertrouwelijkheid van gegevens

Je gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden tot één jaar bijgehouden. Je hebt overeenkomstig de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van personeelsgegevens, het recht de sollicitatiegegevens in te zien en eventueel te laten corrigeren. Je stuurt daartoe een e-mail met kopie van uw identiteitskaart naar solliciteren.wvg@vlaanderen.be of afdeling HR en Organisatie, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel.
Meer informatie vind je via deze link: https://www.departementwvg.be/disclaimer-en-privacy