Waarover gaat het ?

Het VIPA en het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) bundelen hun krachten om voorzieningen in de welzijns- en zorgsector energie-efficiënter en klimaatrobuuster te maken. Daarom breiden ze hun aanbod van de energiescans uit met een aantal opties:

One-stop-shop
Basis: energiescan en -audit Optie 1: Ventilatieaudit Optie 2: Zomercomfort Optie 3: EPC Niet-Residentieel Optie 4: VEKA-energieplan of -audit

Modaliteiten?

 • Gebouwen zonder energiescan of -audit, kunnen gratis een energiescan of audit krijgen, samen met één of meerdere opties uit de one-stop-shop.
 • Gebouwen met al een energiescan of -audit, kunnen een update van hun energiescan aanvragen, samen met één of meerdere opties uit de one-stop-shop. De update van de energiescan of de overstap naar de energie-audit is op eigen kosten, maar men kan beroep doen op de gratis opties. Onder bepaalde voorwaarden kan een gebouw opnieuw een gratis energiescan of audit krijgen.
 • De keuze voor de opties kan eenmalig bij de aanvraag tot een energiescan of -audit.  Later een optie toevoegen is op eigen kosten.
 • De opties zomercomfortanalyse, EPC NR of VEKA energieplan of energieaudit zijn steeds gekoppeld aan een energiescan of -audit.
 • Een ventilatie-audit kan apart aangevraagd worden, maar dan is een latere instap in de energiescan of -audit en de andere opties niet meer gratis.
 • De aanvraag gebeurt voor minstens 1 bestaand gebouw en voor het hele bestaande gebouw.

Voordelen?

 • U heeft één aanspreekpunt met begeleiding van A tot Z.
 • U hebt geen technische kennis nodig en moet geen aanbesteding doen. De conformiteit met de wet op de overheidsopdrachten is gegarandeerd.
 • Eén rondgang door het studiebureau, wat kosten- en energiebesparend is.
 • Alle resultaten zijn op één plaats terug te vinden, namelijk het online platform TERRA.
 • VIPA bekostigt meteen, u hoeft niets voor te schieten.
 • Voor bepaalde maatregelen die uit een energiescan- of audit, ventilatieaudit of zomercomfortanalyse komen, kunt u een beroep doen op VIPA-klimaatsubsidies of renteloze leningen.

Hoe aanvragen?

U kunt uw aanvraag voor de One Stop Shop doen TERRA, de Patrimonium- en energiedatabank van het VEB.

Welke kosten betaalt VIPA?

Het VIPA komt onder bepaalde voorwaarden eenmalig tussen in de kosten voor:

 • Een eerste energiescan of -audit voor een gebouw in combinatie met de opties 1, 2 of 3 (in één aanvraag).
 • De opties 1, 2 of 3 bij een zelf te betalen update van een bestaande energiescan of een overstap naar een energieaudit na energiescan (in één aanvraag).
 • Een nieuwe energiescan of -audit voor een gebouw met reeds een energiescan of -audit onder bepaalde voorwaarden:
 1. Als u deelnam aan de CO2-meetweek voor woonzorgcentra (21-25 februari 2022) (218 WZC) kunt u opnieuw in aanmerking komen voor een gratis energiescan of energieaudit als volgende 2 voorwaarden vervuld zijn:
  • Alle maatregelen met terugverdientijd (TVT) tot 5 jaar uit de eerste scan zijn  uitgevoerd.
  • Er moet een koppeling gemaakt te zijn met de EAN-nummers, zodat een goede verbruiksrapportering kan gebeuren.
 2. Als u niet deelnam de CO2-meetweek voor woonzorgcentra of u bent een voorziening uit een andere sector, kan u opnieuw in aanmerking komen voor een gratis energiescan/auditals volgende voorwaarden vervuld zijn:
  • Uw initiële energiescan dateert van 2018 of 2019 én is minstens 5 jaar oud. De aanvraagdatum van de energiescan is bepalend.
  • Alle maatregelen met terugverdientijd (TVT) tot 5 jaar uit de eerste scan zijn uitgevoerd.
  • Er moet een koppeling gemaakt te zijn met de EAN-nummers, zodat een goede verbruiksrapportering kan gebeuren.
  • U heeft minstens één van de energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd groter dan 5 jaar uitgevoerd.
  • U start een vastgoedstrategieplan op in TERRA, waarin u voor uw patrimonium een energetisch masterplan uitstippelt richting 2050.

Het VIPA komt niet tussen in de kosten voor:

 •  VEKA energieplan of -audit, optie 4 uit de one-stop-shop. Daarvoor zal de aanvrager een offerte op basis van de meeruren ontvangen van het VEB.

De voorwaarden van tussenkomst worden bepaald in de modaliteiten van de one-stop-shop en de uitvoeringsvoorwaarden die beschreven staan per element van de one-stop-shop.