Overzicht nieuwsberichten

Op 18/12/2020 wijzigde de Vlaamse Regering het forfait van de NMR en regelde de toekenning van bestralingsapparaten aan ziekenhuizen van een associatie.

We vernemen af en toe dat personen zich voorstellen als een inspecteur van kinderopvangvoorzieningen, hoewel ze dit niet zijn. 

Abonneren op Nieuws

Pagina's