Gearchiveerd nieuws

De Vlaamse Regering keurde een nooddecreet rond de vrijstelling van een vergunningsplicht voor de bouw van ziekenhuizen goed.

De betalingen van de instandhoudingsforfaits en gebruikstoelagen van de ziekenhuizen worden prioritair uitbetaald. De gegevens voor de controle op de Europese staatssteun kan u later aanleveren.

Pagina's