Zorginfrastructuur en projectontwikkelaars

Bent u als projectontwikkelaar aangesteld om een project met zorginfrastructuur te realiseren of realiseert u op eigen initiatief zorginfrastructuur binnen uw project? Dan kan de toekomstige voorziening/exploitant een beroep doen op VIPA-subsidie onder bepaalde voorwaarden. Hiervoor moet de toekomstige voorziening/exploitant al van bij het begin van het project aangesteld worden, nog voor het bevel van aanvang voor het zorgproject is gegeven. Hierbij moet u ook de wetgeving overheidsopdrachten respecteren. Bovendien moet de gerealiseerde infrastructuur voldoen aan de geldende regelgeving en kan er (waar van toepassing) geen afwijking worden toegestaan met uitzondering van erfgoedgebouwen en voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning. Voor projecten waarbij promotoren of investeerders betrokken zijn, raadt het VIPA sterk aan om een vooroverleg aan te vragen bij een van de bouwtechnische adviseurs van VIPA.

Heeft u hierover vragen?  Contacteer het VIPA op bouwtechnischteam.vipa@vlaanderen.be.

Categorie: 
VIPA