“Vroeg en nabij”

Er zijn heel wat uitdagingen voor de dienstverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen binnen het beleidsdomein WVG, dat bleek nog bij de recente beleids- en begrotingsbesprekingen voor 2022. Minister Beke en de leidend ambtenaren schreven over deze vele uitdagingen een inspiratienota, die als leidraad kan dienen bij de uitwerking van mogelijke oplossingen. De minister voorziet in een geïntegreerde aanpak om vanaf de zomer 2022 met concrete oplossingen in de vorm van een conceptnota naar de Vlaamse Regering te stappen.

Wil je er meer over weten? Lees het artikel op Weliswaar.

Categorie: 
Algemeen