De naadloze flexibele trajecten (NAFT) hebben als doel om schooluitval en vroegtijdig schoolverlaten in het secundair onderwijs tegen te gaan. Meestal gaat het om jongeren die door pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen het onderwijs dreigen te verlaten. Hun problematiek gaat vaak samen met spijbelgedrag, een problematische thuissituatie, delinquent gedrag of psychiatrische problemen.

NAFT bevindt zich op de snijlijn van welzijn en onderwijs. NAFT kan preventief en remediërend ingezet worden en richt zich tot leerlingen, (klas)groepen, leerkrachten, teams en/of scholen van het secundair onderwijs.

De NAFT-projecten hebben twee doelen:

  • het positief begeleiden van leerlingen bij wie schooluitval dreigt;
  • het ondersteunen van onderwijsinstellingen en schoolpersoneel in het omgaan met deze groep kwetsbare jongeren.

Het nieuwe referentiekader NAFT-kwaliteit omschrijft de verwachtingen voor een kwaliteitsvolle NAFT-begeleiding en is het resultaat van samenwerking tussen vertegenwoordigers van de NAFT-aanbieders, Opgroeien, het Departement Onderwijs en de zorg- en onderwijsinspectie.

Categorie: 
Algemeen - Zorginspectie