Op 11 februari 2019 organiseerde het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een Inspiratiedag 'Lokaal Transversaal Beleid'. Deze inspiratiedag stond in het teken van uitdagingen en kansen voor het lokale transversale beleid over de thema’s integratie, armoedebestrijding, gelijke kansen en participatie.

Het verslagboek van de inspiratiedag staat nu online. Het bevat de presentaties van het wetenschappelijk onderzoek en de resultaten van de workshops.

Aanvullende informatie is ook te vinden in het magazine "Binnenband" over 'Lokaal transversaal beleid'.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving