De aparte maatregelen voor verschillende types van ouderenzorgvoorzieningen, zoals de woonzorgcentra, worden vervangen door overkoepelende richtlijnen die de voorzieningen in staat moeten stellen zo veel mogelijk terug te keren naar het normale wonen en leven. Specifieke veiligheidsmaatregelen blijven van kracht, maar binnen de sociale bubbels van een bewoner is vrijer en warmer contact mogelijk, zonder afstand te houden en of maskers te dragen. Het is aan de directie en de medisch verantwoordelijke om per voorziening in te schatten hoe en hoe snel de genormaliseerde werking kan herstarten.

Nu de corona-epidemie in onze samenleving sterk is teruggedrongen, is een terugkeer aangewezen naar een zo normaal mogelijke werking van het wonen en leven in de ouderenzorgvoorzieningen. Tegelijk moeten de kwetsbare bewoners van de voorzieningen uiteraard beschermd worden tegen mogelijke nieuwe besmettingen of uitbraken. De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg heeft daarom tijdelijke maatregelen opgesteld voor de verschillende types van ouderenzorgvoorzieningen (woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf en assistentiewoningen). Die gaan in op 29 juni.

De tijdelijke maatregelen beklemtonen een aantal veiligheidsvoorschriften.

  • Zo moet iedereen die het woonzorgcentrum betreedt een mondneusmasker dragen en zorgpersoneel moet een chirurgisch masker dragen.
  • Naast correct gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen blijven correcte handhygiëne en onderhoud van de gebouwen essentieel.
  • Het is belangrijk dat de voorzieningen hun uitbraakplan op punt stellen. Worden ze geconfronteerd met een besmetting, dan beschikken ze ook over een draaiboek over hoe daarmee om te gaan.

Daarnaast moet het uitgangspunt zijn om het normale leven zo veel mogelijk te hervatten binnen de beslissingen van de nationale veiligheidsraad.

  • Binnen hun leefgroep kunnen bewoners sociale bubbels vormen met medebewoners waarbinnen vrijer en warmer contact mogelijk is. Bewoners kunnen dus weer dichter bij elkaar komen, zonder masker. Met het bezoek kan de bewoner een eigen sociale bubbel vormen, die elke week kan veranderen. Bezoekers kunnen binnen die sociale bubbel hun naaste opnieuw aanraken, praten zonder masker en nabij zijn.
  • De werking van de cafetaria, de ontmoetingsruimte en het restaurant kan heropgestart worden volgens de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad. Vrijwilligers kunnen terug aan de slag. Ook huisdieren zijn weer toegelaten.

Karine Moykens, voorzitter van de taskforce. “Binnen de sociale bubbels kunnen bewoners, familie en naasten opnieuw vrijer en warmer contact hebben met elkaar. Het is nog steeds aan elk woonzorgcentrum en andere ouderenvoorzieningen om zelf de bezoekregeling en andere afspraken op te stellen, maar we vragen uitdrukkelijk om het psychisch-sociaal welzijn van de bewoners af te wegen wanneer men beperkingen oplegt. Beperkingen moeten de uitzondering zijn. Alleszins is een heldere communicatie naar bewoners en familie essentieel, zeker om uit te leggen waarom iets moet of nog niet kan en om een toekomstregeling te schetsen, zodat de bewoners en hun bezoekers begrijpen waarom bepaalde maatregelen (nog) van kracht zijn en zij ook een perspectief hebben.”

Categorie: 
Taskforce