Bij inspecties in de loop van 2018 en 2019 focuste Zorginspectie op de hulpverleningspraktijk van de diensten voor pleegzorg bij de start van een begeleiding. In het rapport leest u de samenvatting van de vaststellingen.

Diensten voor pleegzorg organiseren de plaatsing van jongeren of volwassenen met een beperking in pleeggezinnen. Pleegzorgers vangen in hun gezin kinderen of volwassenen met een beperking op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren. Een goede begeleiding van het pleeggezin is cruciaal. Dat is de verantwoordelijkheid van de diensten voor pleegzorg. Die diensten zorgen voor de begeleiding en de vergoeding van het pleeggezin.

Meer informatie over deze diensten en de rol van zorginspectie >>

Categorie: 
Zorginspectie