Projectoproep 'niet-toeleidbaren'

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceert een projectoproep “Geïntegreerd breed onthaal 2018: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-toeleidbaar”.

In Vlaanderen zijn er ongeveer 6.500 niet-werkende werkzoekenden met een VDAB-advies niet-toeleidbaar. Deze mensen hebben medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen die maken dat de VDAB van oordeel is dat ze, zelfs mits intensieve begeleiding, niet inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Ze hebben prioritair nood aan ondersteuning en hulp om deze problemen aan te pakken. Tegelijkertijd bevinden ze zich in een precaire situatie op het vlak van hun uitkering.

De Vlaamse Regering wilt deze bijzonder kwetsbare doelgroep de nodige ondersteuning op maat te bieden. Daarom is beslist een projectoproep te lanceren waarin werk- en welzijnsactoren de krachten bundelen om onderbescherming van de doelgroep tegen te gaan en een gepast hulpverleningsaanbod te realiseren.

Meer informatie over deze projectoproep kan u terugvinden op onze website.

Categorie: 
Algemeen - Welzijn en Samenleving