De diensten voor gezinszorg, de thuisverpleging en Zorg en Gezondheid starten cohortzorg in de thuissituatie terug op vanaf 30 oktober 2020. De COVID-19 patiëntenstroom zal opnieuw opgevangen worden in gescheiden cohortzorg teams, waarbij een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe thuisverpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de huisarts als potentieel besmet beschouwd worden.

Vanaf 30 oktober 2020 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Dit nummer is 24u op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen. Aanmeldingen via dit nummer zullen geregistreerd worden en vervolgens doorgegeven aan de coördinatoren van de lokale cohortteams. Zij zorgen op hun beurt voor een uitgebreide intake en planning van de zorg.

Dit nummer wordt ook opnieuw open gesteld voor zorgvoorzieningen met ondersteuningsnoden. De provinciale cohortzorgcoördinator zal de vraag beluisteren en in eerste instantie aan vraagverheldering doen. Vervolgens zal hij/zij de mogelijkheden bekijken om een team uit de gezinszorg en/of thuisverpleging ter plaatse te sturen.

Daarnaast staan de COVID-19 teams van de lokale zorgraden ook klaar om essentiële zorg te faciliteren. Zorgvoorzieningen kunnen hun nood aan ondersteuning ook via hen bekend maken.

Andere kanalen voor personeelsondersteuning

Een voorziening moet wel in eerste instantie een beroep doen op de mogelijke ondersteuning vanuit de eigen groepering of beheersinstantie of andere kanalen voor personeelsinzet. Samen met de zorgsector en de werknemersorganisaties is een document ontwikkeld welke mogelijkheden er zijn om te werken rond het tekort aan personeel: Cascadedocument: mogelijkheden tot oplossingen bij gebrek aan personeel in de zorg (29 oktober 2020) (PDF-51 kB). De voorzieningen met een personeelsnood kunnen ook contact opnemen met de COVID 19-teams van de Zorgraden in de eerstelijnszones.

Meer informatie

Cohortzorg in de thuiszorg >> 

  • West-Vlaanderen: 0800 11 831
  • Oost-Vlaanderen: 0800 11 832
  • Antwerpen: 0800 11 833
  • Limburg: 0800 11 834
  • Vlaams-Brabant: 0800 11 835
Categorie: 
Taskforce