De Vlaamse Regering erkent en subsidieert één of meerdere partnerorganisaties om het inclusief lokaal ouderenbeleid te stimuleren, naast de Vlaamse ouderenraad als adviesorgaan en de opmaak van een ouderenbeleidsplan.

Na het verschijnen van de oproep in het Belgisch Staatsblad kunnen kandidaturen worden ingediend tot uiterlijk 22 juni 2020. Na die datum worden alle projectaanvragen onderzocht en beoordeeld. De gemotiveerde beslissing van de Vlaamse Regering tot hetzij erkenning, hetzij weigering van de erkenning wordt uiterlijk in september 2020 aan de organisatie meegedeeld.

Relevante documenten

               

Categorie: 
Algemeen