Het overlegcomit├ę heeft op 22 mei het licht op groen gezet om deze zomer jeugdkampen en andere zomeractiviteiten te organiseren, zij het onder strikte voorwaarden. Naar analogie van deze beslissing heeft de Taskforce Zorg beslist dat ook de kinderen en jongeren in de jeugdhulp en in pleeggezinnen kunnen deelnemen aan deze zomerkampen.

Voorzieningen en diensten mogen ook zelf kampen organiseren voor minderjarigen en eventueel hun broers en zussen. Dit mag zowel leefgroepoverschrijdend overdag als voor meerdere dagen. Ze moeten hierbij ook de richtlijnen uit het protocol zomerkampen of de richtlijnen omtrent dagaanbod/speelpleinwerking gevolgd worden.

Enkele belangrijke elementen zijn:

  • Op kamp gelden contactbubbels van maximaal 50 personen (zowel de kinderen als de begeleiding die meegaan);
  • De richtlijnen over risicogroepen en zieke minderjarigen zijn zeer belangrijk.
  • Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de te volgen stappen wanneer een kind op kamp ziek wordt
  • Er wordt speciale aandacht besteed aan de instructies voor + en -12-jarigen;
  • Hanteer maximaal de hygi├źnische maatregelen.

Alle informatie over het organiseren van kampen met en zonder overnachting is te vinden op https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer

Categorie: 
Taskforce