Nooddecreet bouw ziekenhuizen

Het Vlaams Parlement heeft op 20 maart 2020 een nooddecreet naar aanleiding van het coronavirus goedgekeurd.

Het nooddecreet staat een tijdelijke vrijstelling van de vergunningsplicht toe voor de bouw en uitbating van bijkomende ziekenhuis- en andere verzorgingsfaciliteiten, productiefaciliteiten voor geneesmiddelen en medisch materiaal en onderzoeksinstellingen. Deze vrijstelling geldt vanaf 20 maart 2020, de dag dieĀ de Vlaamse RegeringĀ als startdatum van de noodsituatie heeft bepaald.

Het decreet machtigt de Vlaamse Regering om maatregelen te treffen over allerhande procedurebepalingen, zoals het opschorten van openbare onderzoeken, informatievergaderingen en hoorzittingen, maar ook het opschorten van bepaalde beslissingstermijnen.

Alle informatie vindt u op de website van Departement Omgeving.

Categorie: 
Algemeen - VIPA