Vanaf 1 september 2021 is het geactualiseerde MB VIPA-criteria duurzaamheid van kracht.  Dit is een eerste stap in een geleidelijke overgang van de VIPA-criteria duurzaamheid naar GRO als nieuwe leidraad voor  duurzaam bouwen bij de realisatie van zorggebouwen.

Het geactualiseerde MB is van toepassing op VIPA-aanvragen die vanaf 1 september 2021 ontvankelijk zijn verklaard.

Op VIPA-aanvragen die vóór 1/09 ontvankelijk verklaard zijn, blijven de oude VIPA-criteria duurzaamheid van toepassing.  

Meer info vindt u in de rubriek 'VIPA-criteria duurzaamheid'.

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen