De minder- en meerderjarigen met een handicap die nu al twee maanden lang dag en nacht bij hun zorgaanbieder of thuis verblijven, kunnen vanaf 25 mei geleidelijk aan terug naar huis of naar hun zorgaanbieder. Zo kan iemand (tijdelijk) terug naar huis of de zorgaanbieder gaan, voor een langere periode, of voor 1, 2 of meerdere dagen. Het gaat om een verruiming, nog niet om een terugkeer naar de gewone gang van zaken. Zo kan een persoon met een handicap nu en dan een weekend naar huis gaan, maar nog niet wekelijks.

Vanzelfsprekend moet de toepassing van de beschermingsmaatregelen strikt gegarandeerd blijven, zowel in de thuissituatie als bij de zorgaanbieder. Overleg is cruciaal om dit mogelijk te maken: zo wordt overlegd met de betrokken personen, hun omgeving en het personeel, om een goed zicht te krijgen op de al dan niet aanwezige risico’s of ook op heel specifieke situaties waarvoor aangepaste oplossingen nodig zijn. Daardoor kan het dat dit alles bij de ene zorgaanbieder, leefgroep of campus al sneller dan elders. Elke zorgaanbieder bepaalt voor zich het tempo waarop welke stap kan gezet worden, voor wie.

Om dit alles in goede banen te leiden kregen de zorgaanbieders vandaag een kader aangereikt vanuit de Taskforce COVID-19 Zorg. Dat was eerder al het geval voor de minderjarigen en hun zorgaanbieders, de multifunctionele centra (MFC). De voor hen al eerder aangekondigde verruiming, zal vanaf 25 mei verder opengetrokken worden, naar analogie met wat vanaf dan voor meerderjarigen kan. 

“Mensen die elkaar missen, dat kennen we allemaal in deze coronatijden. Het is des te meer het geval voor personen met een handicap en hun familie, die bij de start van de crisis zeer snel de zeer moeilijke keuze hebben moeten maken om fulltime of thuis, of bij hun zorgaanbieder te verblijven. Dat geeft nu, na meer dan 2 maanden en met zicht op nog een hele tijd aanhouden van de coronamaatregelen, een enorme druk”, geeft James Van Casteren, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan. En hij voegt toe: “We durven hopen dat deze versoepeling, mits een strikte toepassing van de beschermingsmaatregelen, voor velen de nodige kracht biedt om de komende tijd veilig in te gaan.” 

De zorgaanbieders zullen vanaf nu en in de komende dagen werk maken van een ‘plan van doorstart’. Ze bepalen daarin hoe een optimale toepassing van de beschermingsmaatregelen, thuis en bij de zorgaanbieders, kan worden gegarandeerd, zeker bij specifieke kwetsbaarheden. Een greep uit de aspecten die bekeken worden: de manier van ophalen en terugbrengen, hoe het aantal contactbubbels dat nu groter wordt, toch zoveel mogelijk beperken, ook in de thuissituatie, … .

Karine Moykens, voorzitter van de taskforce: “We zijn ervan overtuigd dat, mits de nodige voorzorgen, een voorzichtige en geleidelijke doorstart en versoepeling van de overstappen kan gebeuren. We gaan er dan ook van uit dat elke organisatie, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen, daarin ook effectief stappen zet.”

Er zijn nog beperkingen. Uitwisseling kan niet bij een (vermoedelijke) besmetting, bij de persoon met een handicap, bij zijn familie of het personeel. In dat geval moet bekeken of er alternatieven zijn om contact te houden (telefonisch, online, begeleiding bij de voorziening of thuis). Bij zorgaanbieders waar er een outbreak was, moet de quarantaineperiode voorbij zijn.

Vertoont de persoon met een handicap symptomen na verblijf thuis of bij de zorgaanbieder, dan volgt een quarantaine op de plaats waar de persoon op dat ogenblik verblijft.

Alles wordt permanent geëvalueerd: verandert de situatie algemeen, in positieve of negatieve zin, dan worden deze maatregelen herbekeken. Ze kunnen uitgebreid of moeten teruggedraaid worden.

Categorie: 
Taskforce