Het indienen van overeenkomsten in het kader van arbeidsmatige activiteiten is vanaf 2 juli. Enkel erkende voorzieningen als begeleider arbeidsmatige activiteiten (AMA) kunnen overeenkomsten indienen per deelnemer die wordt begeleid.

De overeenkomsten moeten alle wettelijke bepalingen bevatten zoals vermeld in de bijlage bij het uitvoeringsbesluit. Er is geen modelovereenkomst voorzien. Per deelnemer ontvangt de begeleider een subsidie van 70 euro per maand. Het aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA) omvat een onbetaalde bezigheid voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS).

Het elektronisch formulier is ter beschikking op de website. 

 

Categorie: 
Algemeen