Geen autofinanciering in klassieke betoelaging in 2020

Het VIPA zal voor de klassieke betoelaging in 2020 in principe geen goedkeuringen in autofinanciering geven. De aanvragen tot het bekomen van investeringsbetoelaging worden maximaal volgens het first-in-first-out (FIFO)-principe behandeld.

Categorie: 
VIPA