Het VIPA zal voor de klassieke betoelaging in 2020 in principe geen goedkeuringen in autofinanciering geven. De aanvragen tot het bekomen van investeringsbetoelaging worden maximaal volgens het first-in-first-out (FIFO)-principe behandeld.

Categorie: 
VIPA