Intensief samenwerken om geweld binnen gezinnen te stoppen. Dat is de kern van het Family Justice Center (FJC) Limburg, dat vandaag officieel opent in Hasselt. Hulpverleningsorganisaties, politie en justitie zitten er samen onder één dak voor een geïntegreerde en gezamenlijke aanpak van intrafamiliaal geweld. In de eerste 3 maanden werden al 167 dossiers van intrafamiliaal geweld aangemeld bij het FJC. Het is de ambitie van de Limburgse partners dat het FJC vanaf 2020 ook rechtstreeks toegankelijk is voor het publiek.

“Omdat de oorzaken van  intrafamiliaal geweld complex zijn, moeten we werken aan een geïntegreerde dader- en slachtofferzorg. Samen moeten we werk maken van ‘één gezin, één plan’, voor het verzekeren van de veiligheid en het herstel van zowel slachtoffer als dader", zegt Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Limburg is al jaren voortrekker van een geïntegreerde aanpak en startte in het najaar van 2017 het Family Justice Center Limburg op, dat sinds januari 2018 door de Vlaamse overheid gecoördineerd wordt.

In een eerste fase gaat het om een pilootproject in de twee grootste politiezones van Limburg, Carma en Limburg Regio Hoofdstad. Sinds oktober 2017 komen uit deze politiezones alle pv’s die betrekking hebben op intrafamiliaal geweld terecht in het FJC. Andere organisaties kunnen voorlopig enkel zeer complexe en ernstige dossiers aanmelden. De dossiers die aangemeld worden bij het FJC worden eerst gescreend. Afhankelijk van de aard, de zwaarte van het intrafamiliaal en het risiconiveau wordt het gezin van nabij opgevolgd of wordt een hulpverlening opgestart. Bij een laag risiconiveau is dit een vrijwillig en laagdrempelig hulpaanbod. Waar er meer bezorgdheid is, zal aanklampend gewerkt worden en bij een hoog risiconiveau zal snel actie ondernomen worden.

Na een jaar wordt de werking van het FJC geëvalueerd en stelselmatig uitgebreid naar alle Limburgse politiezones. In de loop van dit jaar zal het FJC Limburg ook een tweede locatie krijgen op de Welzijnscampus in Genk.

Kort op de bal spelen

In aanwezigheid van ministers Jo Vandeurzen en Koen Geens opende het FJC Limburg vrijdag officieel zijn deuren in centrum Hasselt. Minister van Justitie Koen Geens: “Een multidisciplinaire werking zoals in het FJC Limburg vertrekt vanuit een oprechte wil om kwalitatief samen te werken. Daar heb ik enorm veel respect en bewondering voor, want het vraagt van elk van de betrokken diensten een bijzondere inzet.” Minister Jo Vandeurzen: “Het draait rond het vormen van een netwerk voor de cliënt. Dankzij dit Family Justice Center kunnen de betrokken diensten nog alerter zijn voor signalen van geweld en kort op de bal spelen. Zo kunnen we gezinnen die thuis geconfronteerd worden met geweld beter én in een vroeger stadium helpen.”

Tijdens de opening wordt ook het nieuwe boek ‘Samen maken we het verschil’ van het FJC Limburg voorgesteld, een praktisch verslag van het parcours dat alle Limburgse partners aflegden om het FJC uit te bouwen. Paul Salmon, voorzitter van het Strategisch Kernpartneroverleg FJC Limburg: “Het boek is een handige leidraad voor alle professionals die rond intrafamiliaal geweld werken. De gebundelde ervaringen, visies en tips laten zien hoe je met structureel samenwerken écht het verschil kan maken voor slachtoffers en plegers van geweld binnen gezinnen.”

----------------------------------------------

De persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies zijn op 1 januari 2018 ingekanteld bij de Vlaamse overheid. Meer bepaald zijn de personeelsleden voor de casuscoördinatie van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling (de Family Justice Centra) overgegaan naar de afdeling Justitiehuizen van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Categorie: 
Algemeen - Justitiehuizen