22 februari is de Europese dag voor het slachtoffer. Op deze datum wordt stilgestaan bij de positie van slachtoffers. Organisaties uit heel Europa vragen aandacht voor de effecten van misdrijven op slachtoffers en hun families.

In januari 2018 lanceerde minister Vandeurzen de informatiesite www.slachtofferzorg.be voor slachtoffers, na(ast)bestaanden en getuigen van een misdrijf, verkeersongeval, ramp of aanslag. Deze site biedt informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak waarmee slachtoffers en hun omgeving zelf aan de slag kunnen gaan.

De website werd recent uitgebreid met informatie voor slachtoffer in het buitenland. De website bundelt de informatie nu ook meer per thema zoals geweld, seksueel geweld, inbraak en diefstal, cybercrime, verkeer, terreur en rampen. Elk themapagina bevat specifieke informatie over wat een slachtoffer zelf kan doen, waar u als slachtoffer, na(ast)bestaande en getuige terecht kan en aan welk extra informatie men nood kan hebben. In de loop van 2019 zal dit luik op de website nog verder uitgebouwd worden. De website zal ook ingezet worden bij toekomstige noodsituaties op nationaal niveau zoals bijvoorbeeld bij terreur of rampen.

Bent u slachtoffer en heeft u vragen over de gerechtelijke procedure of wilt u weten hoe u burgerlijke partij moet stellen, dan kan u contact opnemen met Slachtofferonthaal van het Justitiehuis. Op de website www.justitiehuizen.be/slachtoffer vindt u de contactgegevens van de dienst slachtofferonthaal in uw gerechtelijk arrondissement. De justitieassistent van de dienst slachtofferonthaal geeft informatie over uw dossier, of helpt u bij het opstellen van uw burgerlijke partijstelling. De justitieassistent verwijst u ook door naar gespecialiseerde diensten als dat nodig is.

De Vlaamse diensten slachtofferonthaal van de Justitiehuizen werden 5307 keer gevat in 2018 door het parket om ondersteuning te bieden aan slachtoffers.

Cijfer slachtofferonthaal van de Justitiehuizen

Figuur: aantal nieuwe vattingen van de dienst Slachtofferonthaal per jaar.

Categorie: 
Justitiehuizen - Algemeen

Karen Deckers van het Justitiehuis Tongeren begeleidt en informeert al meer dan tien jaar slachtoffers, en vertelt naar aanleiding van de Europese Dag van het Slachtoffer (22 februari) over wat haar job precies inhoudt.

Lees meer over haar job >>