EU-financiering voor Vlaamse energie- en klimaatprojecten - update mei 2023

Welke Europese opportuniteiten zijn er voor uw energie- en klimaatprojecten? We zetten even de laatste ontwikkelingen rond de EU-financieringsprogramma’s voor energie en klimaat op een rijtje. 

EU-innovatiefonds

De Europese Commissie lanceerde op 30 maart 2023 een 3e oproep voor kleinschalige projecten (kapitaaluitgaven lager dan 7,5 miljoen euro) van het EU-innovatiefonds. Het totale budget van deze oproep bedraagt 100 miljoen euro. De aanvraagprocedure verloopt in één fase. De resultaten zullen vervolgens bekendgemaakt worden in het eerste kwartaal van 2024.

Deadline voor indiening van projectvoorstellen is 19 september 2023

Interreg North Sea Region

Het Interreg North Sea Region programma zit ondertussen al aan haar 3e oproep. Interreg North Sea Region wil met deze oproep onder meer projecten ondersteunen in de domeinen van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, slimme energiesystemen, -netten en –opslag, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Deze oproep maakt een onderscheid tussen kleinschalige en reguliere projecten. Kleinschalige projecten hebben een budget tussen 200.000 en 500.000 euro en een maximale looptijd van 18 maanden, terwijl er bij reguliere projecten hierover geen regels zijn. 

Deadline voor de indiening van kleinschalige en reguliere projecten is 30 juni 2023.

Meer informatie

Meer informatie over bovenstaande oproepen en interessante events vindt u op de website van het VEKA

Categorie: 
VIPA - duurzaam bouwen - gezonde zorginfrastructuur