Sinds 12 maart kunnen woonzorgcentra geen nieuwe bewoners meer opnemen, met een paar uitzonderingen zoals ouderen die uit het ziekenhuis komen. Nadat eerder bezoek al weer mogelijk werd, komt op 8 juni ook een einde aan deze opnamestop en dus aan de lockdown van de Vlaamse woonzorgcentra. Vanaf 8 juni mogen de woonzorgcentra opnieuw ouderen opnemen vanuit hun thuissituatie.

Elke nieuwe opname van een bewoner gebeurt na advies van de huisarts, de coördinerend en raadgevend arts en de directie van het woonzorgcentra. Zoals bepaald in de richtlijnen voor testen van Sciensano, kan elke nieuwe bewoner ook getest worden bij opname.

De woonzorgcentra mogen de opname weigeren van ouderen besmet zijn met COVID-19, als er een alternatief is. Daarnaast kunnen woonzorgcentra voorlopig een beperkt aantal woongelegenheden leeg laten. Bij een eventuele nieuwe uitbraak kunnen die vrije kamers dan gebruikt worden om snel over te gaan naar cohortezorg (groeperen en afzonderen van zieke bewoners). Een gepaste financiële compensatie wordt nog verder uitgewerkt door de Vlaamse Regering.

Groepsactiviteiten in lokale dienstencentra

In de lokale dienstencentra kunnen vanaf 8 juni opnieuw groepsactiviteiten plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat er vooraf gereserveerd wordt, met een beperkt aantal deelnemers en uiteraard met de nodige hygiënemaatregelen.

Categorie: 
Taskforce