Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zette in 2022 in op duurzame samenwerkingen en transparantie

Vandaag publiceert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) haar jaarverslag 2022. In het jaarverslag vertellen verschillende medewerkers en partners over de projecten waaraan ze meegewerkt hebben. Het geeft een zicht op de werking en de opdrachten die het departement uitvoert en toont aan hoe de beschikbare middelen goed en doordacht besteed worden. Het jaarverslag bevat ook heel wat concrete cijfers.

Het Departement WVG publiceert elk jaar een jaarverslag. De verschillende artikels in het jaarverslag tonen aan hoe divers de opdracht van het Departement WVG is.

Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement WVG: “Het Departement WVG belangt iedereen, elke dag aan. Thema’s als gezondheid, zorg, welzijn en armoedebestrijding zijn belangrijk voor ons allen. De opdracht van het Departement WVG is dan ook erg uiteenlopend. Via ons jaarverslag willen we iedereen hier een kijk in geven. Dit doen we aan de hand van boeiende verhalen van onze collega’s die zich elke dag inzetten om een verschil te maken.”

Transparantie en samenwerking 

Secretaris-generaal Karine Moykens en afdelingshoofd Zorginspectie Stef Van Eekert blikken in het jaarverslag terug op een bewogen jaar en de parlementaire onderzoekscommissie naar veiligheid in de kinderopvang. Ze kijken ook vooruit en vertellen hoe ze samen met het Agentschap Opgroeien werken aan de uitvoering van het Actieplan Kinderopvang om de veiligheid en de toekomst van de kinderopvang te versterken. 

In 2022 plaatste Zorginspectie de inspectieverslagen van de woonzorgcentra en de inspectierapporten van de kinderopvang online. Zorginspectie kiest met deze actieve openbaarheid resoluut voor transparantie. Zorginspectie werkte hiervoor nauw samen met de collega’s van de agentschappen en partners binnen beide sectoren.  

“Een duurzame samenwerking met collega’s van de Vlaamse overheid en partners uit de verschillende sectoren is essentieel. Enkel op die manier kan het Departement WVG haar opdracht zo efficiënt mogelijk uitvoeren”, aldus Karine Moykens. 

Het kwaliteitshandboek ventilatie voor woonzorgcentra is ook een mooi voorbeeld van zo een samenwerking.  Het maakt deel uit van een kwaliteitskader over ventilatie in woonzorgcentra dat het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) samen uitwerken met het Vlaams Energiebedrijf (VEB). 

Het vernieuwde decreet over de werk- en zorgtrajecten toont het belang van informatie-uitwisseling en samenwerking aan. Voor deze vernieuwing werd rekening gehouden met de evaluatieonderzoeken van Viona (Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering) en het Steunpunt WVG, en met verwachtingen vanuit de sector. Het departement werkte hiervoor nauw samen met de kernpartners binnen het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) en met de VDAB, zodat gegevens vlotter uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende werk- en zorgactoren. Het Departement Werk en Sociale Economie zette er ook mee haar schouders onder. 

Dit zijn maar enkele van de vele projecten die het Departement WVG in 2022 uitvoerde of waaraan het meewerkte.  

2022 in cijfers 

Het jaarverslag bevat zoals elk jaar ook veel cijfers.  

Er zijn cijfers over het aantal bezoeken dat Zorginspectie bracht of over hoe vaak de verslagen van Zorginspectie over zorgvoorzieningen werden opgevraagd.  

Het jaarverslag biedt een overzicht van de tegemoetkomingen in welzijnswerk, CAW en vrijwilligerswerk die het Departement WVG afgelopen jaar voorzag en hoeveel er geïnvesteerd werd in zorginfrastructuur en klimaatsubsidies.  

Je vindt er cijfers over het aantal klachten, het personeelsbestand en het budget voor subsidies. 

Ook het aantal oproepen naar de hulplijnen 1712, Stop It Now en Tele-Onthaal die het departement subsidieert, werden opgenomen in het jaarverslag.  

Het volledige jaarverslag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 2022 lees je hier. 

Bekijk hier de inleidende videoboodschap van Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement WVG. 

Categorie: 
Persberichten - Algemeen