Vandaag publiceert het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) haar jaarverslag. Het jaarverslag laat medewerkers en partners aan het woord en biedt een overzicht van de projecten waarmee het departement in 2019 het verschil kon maken. Het jaarverslag brengt ook cijfers: inspectiecijfers onder andere, of cijfers over het elektronische toezicht in Vlaanderen, of over de justitiehuizen.

Elk jaar publiceert het Departement WVG een jaarverslag. Het geeft een zicht op de werking, de uiteenlopende opdrachten en de vele samenwerkingsverbanden die het departement aangaat. Het Departement WVG is groot en divers, met heel uiteenlopende afdelingen en opdrachten. Gaande van inspectie, toezicht en subsidiëring van voorzieningen, tot een directe dienstverlening voor burgers en specifieke doelgroepen, zoals o.a. mensen met een zorg- of hulpvraag, mensen in armoede, of mensen die in contact komen met justitie en slachtoffers. Het jaarverslag geeft ook weer hoe de middelen worden besteed.

“Het jaarverslag toont aan dat de uitdagingen waar we met het departement voor staan heel breed zijn én dat we elke dag met vele partners samenwerken om een zorgzame samenleving te realiseren”, zegt secretaris-generaal Karine Moykens. “Partners zoals universiteiten, vzw’s en koepelorganisaties, alle voorzieningen uit de welzijns- en gezondheidssector, agentschappen en departementen uit ons eigen beleidsdomein en daarbuiten.”

Twee ministers

In 2019 brak een nieuwe legislatuur aan en voor het eerst kreeg het Departement WVG twee ministers. Wouter Beke werd Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, en Zuhal Demir werd Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme. “Uiteraard hebben we afgelopen jaar ook werk gemaakt van zaken die deze twee ministers naar voren schuiven en waar zij op willen inzetten”, zegt Karine Moykens nog.

Zo lees je in het jaarverslag wat het departement doet om buurtgerichte zorg te realiseren, om de zorg bij mensen te brengen. Je leest er ook hoe het zorgt voor meer levenskwaliteit van mensen die in voorzieningen verblijven, hoe het inzet op bijvoorbeeld een betere luchtkwaliteit in de zorg en werk maakt van een betere kwaliteit van zorg in het algemeen. Daarnaast lees je ook voor welke maatschappelijke meerwaarde de justitiehuizen en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) zorgen.

2019 in cijfers

Daarnaast geeft het jaarverslag ook cijfers weer. Cijfers over hoeveel inspecties Zorginspectie in 2019 uitvoerde, of over hoe vaak de verslagen van Zorginspectie over zorgvoorzieningen werden opgevraagd. Het jaarverslag biedt onder meer een overzicht van de subsidies en tegemoetkomingen die het departement afgelopen jaar voorzag en hoeveel er geïnvesteerd werd in zorginfrastructuur.

Daarnaast geeft het jaarverslag ook een zicht op de werking van de justitiehuizen, op hoeveel dossiers er door de Vlaamse justitiehuizen werden geopend en opgevolgd, en hoeveel enkelbanden er in 2019 werden aangesloten in Vlaanderen.

Ook het aantal oproepen naar de hulplijnen Stop it Now, 1712 en Tele-Onthaal, die het departement subsidieert, werden opgenomen in het jaarverslag.

Lees het volledige jaarverslag van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 2019.

Categorie: 
Persberichten - Justitiehuizen - Algemeen - Welzijn en Samenleving - Zorginspectie - VIPA