De justitiehuizen en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht bleven en blijven verder werken tijdens de periode van de coronacrisis. Onze medewerkers blijven zich inzetten voor een zorgzame en veilige samenleving en een meer humane justitie. We doen dit in de huidige omstandigheden wel op een aangepaste manier, met de grootste zorg voor de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers, onze cliënten en de samenleving. We volgen hierbij de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet op. 

Wat is de aangepaste manier van werken? 

  • De justitiehuizen zijn slechts uitzonderlijk toegankelijk voor bezoekers. Dit betekent ook geen gesprekken met cliënten. Maar ook vergaderingen of zittingen van de advocaten of van de probatiecommissie kunnen tijdelijk niet doorgaan in de justitiehuizen. Personeelsleden blijven wel toegang hebben tot de gebouwen maar werken in de mate van het mogelijke thuis. 
  • De gesprekken met cliënten gaan door, maar gebeuren via telefoon, mail of een vorm van beeldbellen. De bureelgesprekken worden tijdelijk uitgesteld of slechts in uitzonderlijke omstandigheden.
  • Er worden geen huisbezoeken meer afgelegd.
  • De justitieassistent kan eventueel voorstellen om uitzonderlijk een buitengesprek te voeren als alternatief voor de huisbezoeken. 
  • Elk justitiehuis blijft telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer op dezelfde openingsuren. Ook de binnenkomende post wordt verwerkt. Alle contactgegevens kan u terugvinden op de pagina per Justitiehuis.  
  • Cliënten die zich normaal gezien naar het justitiehuis moeten begeven na de uitspraak van een magistraat, moeten eerst telefonisch contact opnemen met het justitiehuis voor een afspraak
  • Ook de magistraten en andere opdrachtgevers kunnen het justitiehuis telefonisch of via digitale manier bereiken. Ook documenten kunnen via digitale wijze overgemaakt worden. 
  • Het opstarten van nieuwe opdrachten/mandaten gebeurt via communicatie op afstand en de verslaggeving blijft verder lopen zoals gewoonlijk. 
  • Juridische eerstelijns bijstand gaat voorlopig niet door in de Justitiehuizen, bekijk www.advocaat.be voor andere mogelijkheden om gratis advies te ontvangen van een advocaat.
  • De controle (monitoring) op de enkelbanden gaat onverminderd verder. Ook het plaatsen van enkelbanden loopt verder, al kunnen hierin tijdelijk bepaalde prioriteiten worden gelegd. Voor het noodzakelijke contact met cliënten gelden speciale protocollen en veiligheidsmaatregelen zodat dit op een veilige manier kan verlopen. 

Op deze website vermelden we voortdurend de laatste update van de maatregelen die we treffen en de aanpassingen die we doorvoeren in de manier van werken. 

Categorie: 
Justitiehuizen