De justitiehuizen en het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht bleven en blijven verder werken tijdens de periode van de coronacrisis. Onze medewerkers blijven zich inzetten voor een zorgzame en veilige samenleving en een meer humane justitie. We doen dit in de huidige omstandigheden wel op een aangepaste manier, met de grootste zorg voor de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers, onze cliënten en de samenleving. We volgen hierbij de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad nauwgezet op. 

Wat is de aangepaste manier van werken? 

Als eerste stap in de richting van een versoepeling van de maatregelen in de justitiehuizen is gekozen voor een gefaseerde opstart van een beperkt aantal bureelgesprekken in het hoofdgebouw van het justitiehuis vanaf 11 mei 2020. Daarnaast is het organiseren van een zitting van de probatiecommissie in het justitiehuis opnieuw mogelijk onder strikte voorwaarden.   

Justitieassistenten slachtofferonthaal geven opnieuw bijstand aan slachtoffers. 

Er is een stapsgewijze aanpak uitgewerkt en momenteel gelden de volgende maatregelen: 

 • De justitiehuizen zijn beperkt toegankelijk voor cliënten en dit enkel voor een gesprek op afspraak. Van 9 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30 is het onthaal van het justitiehuis geopend. Er zijn ook ochtend- en avondgesprekken mogelijk op afspraak. Gesprekken kunnen ook opnieuw doorgaan op het parket, antennepost of gerechtsgebouw.  
 • De wachtzalen en gesprekslokalen werden aangepast zodat de regels van ‘social distancing’ gerespecteerd kunnen worden. Elke bezoeker wordt verzocht de richtlijnen op te volgen die bij het onthaal, in de gangen of aan de deuren geafficheerd zijn. Op plaatsen waar voldoende afstand niet kan gegarandeerd worden, wordt gevraagd een mondmasker te dragen. Bezoekers moeten zelf een mondmasker voorzien.  
 • Elk justitiehuis blijft telefonisch bereikbaar via het algemeen nummer op dezelfde openingsuren. Ook de binnenkomende post wordt verwerkt. Alle contactgegevens kan u terugvinden op de pagina per Justitiehuis.  
 • Cliënten die zich normaal gezien naar het justitiehuis moeten begeven na de uitspraak van een magistraat, moeten eerst telefonisch contact opnemen met het justitiehuis voor een afspraak
 • De justitieassistent kan eventueel voorstellen om uitzonderlijk een buitengesprek te voeren als alternatief voor de huisbezoeken en als bijkomende mogelijkheid naast de bureelgesprekken. 
 • Digitaal vergaderen blijft de norm maar fysiek overleg, al dan niet met externen, kan plaatsvinden in het justitiehuis of op locatie. Het aantal aanwezigen en de duur wordt wel beperkt. Hieronder vallen ook cliëntgesprekken, driehoeksoverleg of cliëntoverleg in residentiële settings, gevangenis, FPC’s, FJC, enz.  
 • Dossierinzage op het parket en de rechtbank is mogelijk. 
 • Justitieassistenten daderbegeleiding kunnen op expliciete uitnodiging van de voorzitter aanwezig zijn op zittingen van de probatiecommissie. Fysieke aanwezigheid blijft wel de uitzondering; alternatieven moeten blijvend aangemoedigd worden.  
 • Ook in de Family Justice Centers (FJC) starten de activiteiten verder op. 
 • Bemiddelingszittingen kunnen opnieuw uitzonderlijk worden georganiseerd in het justitiehuis onder strikte voorwaarden. 
 • Bij een maatschappelijk onderzoek in het kader van de verblijfsregeling van de kinderen bij een scheiding, of de uitoefening van het ouderlijk gezag kan de justitieassistent opnieuw op huisbezoek gaan om een gesprek met de kind(eren) te voeren.   
 • Justitieassistenten kunnen opnieuw op huisbezoek gaan wanneer een advies moet worden gegeven aan de rechter voor justitiabelen die in hechtenis zitten, bij het tijdelijk huisverbod en in dringende situaties. 
 • Groepssessies met cliënten (b.v. probatie en werkstraf) kunnen terug doorgaan in het justitiehuis 
 • Justitieassistenten daderbegeleiding kunnen op expliciete uitnodiging van de voorzitter aanwezig zijn op andere zittingen (SURB, KBM,…). Fysieke aanwezigheid blijft wel de uitzondering; alternatieven moeten blijvend aangemoedigd worden.  

Specifiek voor de Justitiehuizen in de provincie Antwerpen (Antwerpen, Turnhout en Mechelen)

Gezien de specifieke maatregelen voor de provincie Antwerpen wordt de dienstverlening van de Justitiehuizen beperkt. De meeste gesprekken zullen op een digitale manier verlopen. Dringende gesprekken die niet digitaal kunnen verlopen, kunnen doorgaan in het justitiehuis. Zittingen van de probatiecommissie zullen digitaal verlopen. 

Op deze website vermelden we voortdurend de laatste update van de maatregelen die we treffen en de aanpassingen die we doorvoeren in de manier van werken. 

Categorie: 
Justitiehuizen