Betalingen ziekenhuizen en controle staatssteun

Betalingen instandhoudingsforfait en gebruikstoelagen ziekenhuizen

Om u als ziekenhuis over voldoende liquiditeit te laten beschikken tijdens de coronacrisis, geeft VIPA momenteel prioriteit aan de betaling van de instandhoudingsforfaits en de gebruikstoelagen alternatieve financiering (in voorkomend geval) van de ziekenhuizen. We stellen alles in het werk om deze in de loop van de maanden maart en april te kunnen uitbetalen.

Aangezien nog niet alle onderliggende data beschikbaar zijn om de instandhoudingsforfaits te berekenen, zal het VIPA 100% of 90% van het instandhoudingsforfait van 2019 uitbetalen. Als u in het verleden het minimale instandhoudingsforfait ontving (het vroegere forfait medisch/niet-medisch), betalen we 100% van het instandhoudingsforfait uit. In de andere gevallen betalen we 90% van het instandhoudingsforfait van 2019 uit.

De berekening van het instandhoudingsforfait en het eventuele saldo volgen later dit jaar.

Controle staatssteun

In het kader van de controle op Europese staatssteun werd op 20 december 2019 een mailing uitgestuurd om tegen 31 maart 2020 de nodige informatie aan te leveren aan het VIPA. Het is geen enkel probleem om de gevraagde gegevens later dit jaar aan te leveren. Wegens de onzekerheid over de duur van de uitzonderlijke maatregelen, wordt op een later tijdstip gecommuniceerd over de nieuwe deadline.

Categorie: 
VIPA - financiering