Het leefloon is één van de vormen van hulpverlening van het OCMW. De uitbetaling van het leefloon is opgeschort voor wie een vrijheidsstraf ondergaat en ingeschreven is op de rol van een strafinrichting.

Omdat personen onder elektronisch toezicht ingeschreven zijn op de rol van een strafinrichting, kunnen ook zij geen aanspraak maken op uitbetaling van het leefloon. Als u hierdoor over geen middelen van bestaan beschikt, kan u een financiële dagvergoeding worden toegekend. Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin beslist of u hiervoor in aanmerking komt. Uitzondering hierop zijn de mandaten elektronisch toezicht als autonome straf.  Omdat het hier niet om een vervanging van een gevangenisstraf gaat, kunnen ze blijvend aanspraak maken op het leefloon van het OCMW.

Voorwaarden

U kan in aanmerking komen als u kan bewijzen dat:

  • u over geen persoonlijke bron van inkomsten beschikt;
  • u samenwonend bent en uw persoonlijke bron van inkomsten minder dan 417,07 euro per maand bedraagt;
  • u alleenstaand bent en uw persoonlijke bron van inkomsten minder dan 625,60 euro per maand bedraagt.

U hebt ook nog altijd recht op de overige maatschappelijke dienstverlening van het OCMW. Zo kan het OCMW na een sociaal onderzoek financiële steun of steun in natura toekennen.

Procedure

Om deze leefvergoeding te kunnen ontvangen moet u zelf het formulier "Aanvraag financiële tegemoetkoming" invullen en samen met de nodige attesten terug sturen.

Wie meer uitleg wil over de leefvergoeding of vragen heeft over zijn eigen dossiers kan een mail sturen naar: leefvergoeding.et@vlaanderen.be  of telefonisch contact opnemen op dit nummer: 02 553 33 96 (deze administratieve dienst is enkel te bereiken tijdens de kantooruren).

Bedrag

Het bedrag voor de leefvergoeding wordt berekend per dag. Een alleenstaande ontvangt 20,85 euro per dag, een samenwonende krijgt 13,90 euro per dag. Dit bedrag wordt betaald voor elke dag van de week, dus ook voor weekenddagen. Om het tarief alleenstaande te bekomen moet u een bewijs voorleggen dat u op uw verblijfsadres de enige meerderjarige persoon bent.