Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over: de dienstverlening van de justitiehuizen of het elektronisch toezicht, het verloop van een inspectie in een zorgvoorziening, een welzijnsvoorziening, de financiële steun voor infrastructuurwerken van welzijns- of gezondheidsvoorzieningen, ...

Website: www.departementwvg.be/klachten

Agentschap Zorg en Gezondheid

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over: zorgvoorzieningen in de ouderenzorg zoals woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf; thuiszorgdiensten zoals logistieke hulp gezinszorg, oppashulp en thuisverpleging; ziekenhuizen; centra voor geestelijke gezondheidzorg; beschut wonen; preventie zoals preventiecampagnes en –organisaties; de Vlaamse Zorgverzekering met het Vlaams zorgfonds en de Vlaamse zorgkassen; vaccinaties en besmettelijke ziektes; cijfers over geboortes, ziektes en sterfte; de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België.

Website: www.zorg-en-gezondheid.be/een-klacht-melden

Jongerenwelzijn

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over: jeugdhulpverlening, gemeenschapsinstellingen, private voorzieningen in de jeugdbijstand, preventiebeleid voor minderjarigen in problematische opvoedingssituaties, subsidiëring van pleeggezinnen in de bijzondere jeugdbijstand.

U kunt met uw klacht bij de Jo-lijn terecht op het nummer 0800 900 33, of via de website https://jongerenwelzijn.be/jeugdhulp/jo-lijn/

Kind en Gezin

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over:

  • de dienstverlening van Kind en Gezin
  • personen of instellingen die werkzaam zijn binnen de sector van Kind en Gezin

U kunt daarvoor contact opnemen met de klachtendienst op het nummer 02 533 14 14. Meer informatie: www.kindengezin.be/contact-en-help/klachten

Contacteer de Kind en Gezin-Lijn op het nummer 078 150 100 voor:

  • vragen over kinderopvang, preventieve gezinszorg, adoptie
  • vragen over de dienstverlening van Kind en Gezin
  • vragen van reglementaire, administratieve of juridische aard
  • andere informatieve vragen.

U kunt daarvoor niet terecht bij de Klachtendienst. 

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over:

  • dienstverlening door het VAPH, zoals dossierbehandeling, uitbetaling van tegemoetkomingen (bijvoorbeeld voor hulpmiddelen), persoonlijke assistentiebudget (PAB)
  • klachten tegen voorzieningen voor personen met een handicap
  • klachten met betrekking tot de Centrale Registratie van Zorgvragen (CRZ)

U kunt contact opnemen met de klachtendienst op het nummer 02 225 85 00. Meer informatie op de contactpagina van het VAPH

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over: de behandeling en het verblijf in het openbaar psychiatrisch zorgcentrum.

Website: http://www.opzcrekem.be/patienten/ombudsdienst

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Uw klacht gaat bijvoorbeeld over: de behandeling en het verblijf in het openbaar psychiatrisch zorgcentrum.

Website: www.opzgeel.be