Als u verdacht wordt van een ernstig misdrijf kan de onderzoeksrechter u onder bepaalde voorwaarden in voorlopige hechtenis nemen. U wordt dan gedurende het gerechtelijk onderzoek opgesloten in een gevangenis. De onderzoeksgerechten beoordelen of de voorlopige hechtenis gehandhaafd wordt. De onderzoeksrechter kan ook beslissen om u in vrijheid te stellen onder bepaalde voorwaarden. Het gaat dan om een vrijheid onder voorwaarden.

Voorwaarden

De onderzoeksrechter kan verschillende soorten voorwaarden opleggen om een vrijheid onder voorwaarden toe te staan, bijvoorbeeld:

  • een behandeling volgen
  • geen contact meer hebben met het slachtoffer
  • verblijven op een welbepaald adres

De rechter kan de voorwaarden ook aanpassen, opschorten of opheffen.

Procedure

De politie en de justitieassistenten gaan na of u de voorwaarden naleeft. Zo zal u regelmatig op gesprek moeten gaan bij een justitieassistent. De justitieassistent zal u duidelijk maken wat er van u verwacht wordt en u begeleiden bij het naleven van de voorwaarden. De justitieassistent brengt hierover verslag uit bij de onderzoeksrechter.

De duur van de vrijheid onder voorwaarden is drie  maanden, maar de onderzoeksrechter kan dit verlengen, Als u de voorwaarden niet naleeft, kan de onderzoeksrechter u opnieuw in voorlopige hechtenis nemen. U wordt dan opgesloten.

De onderzoeksrechter kan u ook onder elektronisch toezicht plaatsen.

Meer weten?

Regelgeving: Wet betrefende de voorlopige hechtenis (Wet van 20 juli 1990)

Het onderstaande filmpje geeft meer uitleg over de begeleidingsopdrachten en de rol van de justitieassistent.