Wanneer u een conflict heeft dat verband houdt met de kinderen (bv. de verblijfsregeling van de kinderen, de uitoefening van het ouderlijk gezag, het recht op persoonlijk contact van de grootouders met de kleinkinderen enz.) kan u de rechter vragen een oplossing te zoeken.

Om meer informatie te verkrijgen over de familiale situatie kan de rechter het justitiehuis vragen een maatschappelijk onderzoek uit te voeren. Het maatschappelijk onderzoek moet de rechter helpen om de best mogelijke beslissing te nemen.

Procedure

Het maatschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een justitieassistent. Enkel de rechter kan het justitiehuis vragen een maatschappelijk onderzoek uit te voeren.

 • U ontvangt een persoonlijke uitnodiging van de justitieassistent die uw dossier zal behandelen. U wordt alleen opgeroepen. De overige betrokkenen bij het conflict worden ook apart ontvangen.
 • Tijdens een eerste gesprek op het kantoor geeft de justitieassistent uitleg bij het volledige verloop van het maatschappelijk onderzoek. Hij/zij vraagt u vervolgens uw kijk te geven op uw gezinssituatie, uw problemen, uw verwachtingen en eventuele oplossingen.
 • Er volgt een tweede gesprek met u, bij u thuis, om er kennis te maken met de kinderen op wie het maatschappelijk onderzoek betrekking heeft.
 • De justitieassistent kan met toestemming van beide ouders ook contact opnemen met andere personen die betrokken zijn op de kinderen als hij/zij dit relevant vindt.
 • De justitieassistent stelt een verslag op met alle informatie die hij/zij verkregen heeft bij de personen die hij/zij heeft ontmoet. Hij/zij kan eventueel ook één of meer voorstellen voor de rechter formuleren.
 • Een laatste gesprek kan plaatsvinden in het justitiehuis, waar de justitieassistent u uitleg kan geven bij de inhoud van het verslag.
 • Het verslag wordt verzonden naar de rechter. De justitieassistent komt niet meer tussenbeide in de procedure.
 • Een maatschappelijk onderzoek duurt drie maanden.

Een bijzondere procedure is voorzien voor het maatschappelijk onderzoek dat opgemaakt wordt bij:

 • het recht op persoonlijk contact van grootouders en derden
 • de interne adoptie van een minderjarige
 • het horen van een minderjarige
 • de voogdij

Kostprijs

Het maatschappelijk onderzoek is gratis.

Meer informatie

In het onderstaande filmpje kan u de aanpak van de justitieassistent terugvinden: