Wordt u verdacht van het plegen van een feit dat strafbaar is met een gevangenisstraf van één jaar of meer? Dan kan de onderzoeksrechter u tijdens het gerechtelijk onderzoek in voorlopige hechtenis nemen. U wordt dan gedurende het gerechtelijk onderzoek opgesloten in een gevangenis. De onderzoeksgerechten beoordelen of de voorlopige hechtenis gehandhaafd wordt. Elektronisch toezicht is een manier om de voorlopige hechtenis buiten de gevangenis te ondergaan.

Voorwaarden

U moet voortdurend op het adres blijven waar u het elektronisch toezicht ondergaat. U mag zich enkel buitenshuis begeven:

voor verplaatsingen die nodig zijn voor de gerechtelijke procedure (bv. verhoor door de politie of de onderzoeksrechter, verschijnen voor de raadkamer)
omwille van een medisch spoedgeval
in geval van overmacht (bv. brand)
met voorafgaande toestemming van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht

Voorwaarden

Voorwaarde bij elektronisch toezicht bij voorlopige hechtenis is dat u voortdurend op het adres blijft waar u het elektronisch toezicht ondergaat. U mag zich enkel buitenshuis begeven

  • voor verplaatsingen die nodig zijn voor de gerechtelijke procedure (bv. verhoor door de politie of de onderzoeksrechter, verschijnen voor de raadkamer)
  • omwille van een medisch spoedgeval
  • in geval van overmacht (bv. brand)
  • met voorafgaande toestemming van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht

Procedure

  • De onderzoeksrechter, raadkamer of kamer van inbeschuldigingstelling beslist of u in voorlopige hechtenis wordt genomen en of de voorlopige hechtenis in de gevangenis of onder elektronisch toezicht zal verlopen.
  • De raadkamer ziet toe op het verloop van het gerechtelijk onderzoek. Ze beslist op regelmatige tijdstippen over de verlenging van de voorlopige hechtenis en of deze in de gevangenis of onder elektronisch toezicht plaatsvindt. Tegen een beslissing van de raadkamer kunt u beroep aantekenen bij de kamer van inbeschuldigingstelling.
  • Tot de activering van het elektronisch toezicht verblijft u in de gevangenis. Een personeelslid van het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht komt bij u thuis of op een ander adres waar u het elektronisch toezicht zal ondergaan om het bewakingsmateriaal te plaatsen.
  • De onderzoeksrechter beslist hoe lang u de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht ondergaat. Hij/zij kan de voorlopige hechtenis beëindigen en u vrijlaten, eventueel onder voorwaarden. Hij/zij kan, in het belang van het onderzoek, ook beslissen dat u de voorlopige hechtenis terug in de gevangenis moet ondergaan.
  • Het is niet mogelijk om tijdens een voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht een andere straf (bv. een werkstraf) uit te voeren.

Als u zich onttrekt aan het toezicht, of verplaatsingen maakt die niet zijn toegestaan, kan de onderzoeksrechter het elektronisch toezicht herroepen. U moet dan terug naar de gevangenis.

Meer weten?

Regelgeving: Wet betreffende de voorlopige hechtenis (Wet van 20 juli 1990)