Contact

Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht
Koning Albert II-laan 35 bus 28
1030 Brussel
T 02 557 52 24 (algemeen nummer)
T 02 557 52 52 (24/7 bereikbaar)
F 02 557 52 48
vcet@vlaanderen.be   

Bent u een verdachte of veroordeelde en heeft u vragen over elektronisch toezicht of over de aansluiting van de enkelband? Contacteer dan het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht via vcet@vlaanderen.be.

Heeft u vragen over de leefvergoeding, contacteer dan de dienst leefvergoedingen via leefvergoeding.et@vlaanderen.be.

Andere vragen over het elektronisch toezicht in het algemeen? Contacteer justitiehuizen@vlaanderen.be.

Wat is elektronisch toezicht?

Elektronisch toezicht is een vorm van vrijheidsbeperking en kan door een rechter aan een verdachte of een veroordeelde opgelegd worden. De persoon die onder elektronisch toezicht staat, moet op vooraf vastgelegde uren aanwezig zijn op zijn of haar adres. Aan de hand van elektronische middelen wordt dit gecontroleerd. 

Elektronisch toezicht gebeurt aan de hand van een elektronische enkelband. Die wordt thuis of in de gevangenis aangebracht. De persoon onder elektronisch toezicht krijgt ook een bewakingsbox. De enkelband zendt via die bewakingsbox een signaal naar een centrale computer die registreert of de persoon al dan niet thuis is. Het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht volgt die gegevens op.

Daar komt bovenop dat de enkelband van verdachten (niet van veroordeelden) ook door een GPS-systeem wordt gevolgd.

Dit filmpje toont het verloop van elektronisch toezicht: 

Elektronisch toezicht bij voorlopige hechtenis

Tijdens een gerechtelijk onderzoek kan de onderzoeksrechter de verdachte onder voorlopige hechtenis plaatsen. Voorwaarde hierbij is dat de persoon verdacht wordt van het plegen van een feit dat strafbaar is met een gevangenisstraf van één jaar of meer. Elektronisch toezicht is dan een manier om de voorlopige hechtenis buiten de gevangenis te ondergaan.

Meer over elektronisch toezicht bij voorlopige hechtenis >>

Elektronisch toezicht als alternatief voor de gevangenis

Bij elektronisch toezicht als alternatief voor de gevangenis krijgt de veroordeelde weldegelijk een gevangenisstraf opgelegd, maar mag hij of zij die thuis, onder elektronisch toezicht, uitvoeren. In de meeste gevallen draagt de veroordeelde dan een elektronische enkelband. 

Meer over elektronisch toezicht als alternatief voor een gevangenisstraf >>

Elektronisch toezicht als autonome straf

Elektronisch toezicht kan ook een rechtstreekse straf zijn. Dit wordt ook een autonome straf genoemd. De rechter kan sinds 1 mei 2016 rechtstreeks een straf onder elektronisch toezicht opleggen. Voorwaarde hierbij is dat het feit van die aard is dat er een gevangenisstraf van maximum één jaar op staat. Hoe lang iemand een enkelband moet dragen, wordt bepaald door de rechter. Dit is minimum één maand en maximum één jaar.

Meer over elektronisch toezicht als autonome straf >>

Leefvergoeding

Bent u onder elektronisch toezicht geplaatst? Heeft u geen persoonlijke inkomsten? Lees hier meer over de mogelijkheden van een financiële tegemoetkoming of leefvergoeding.