Vlaanderen ontving in 2014 29.526 nieuwe opdrachten:

  • 57% zijn begeleidings- en bemiddelingsdossiers
  • 12% zijn maatschappelijke enquêtes en voorlichtingsverslagen
  • 30% zijn andere opdrachten

evolutie totaal aantal nieuwe mandaten


Taartvorm verdeling nieuwe mandaten 2014


Evolutie nieuwe enquête- en begeleidingsmandaten


De andere opdrachten bevatten:

  • 20% dossiers sociaal onderzoek
  • 21% vragen binnen de eerstelijnswerking
  • 59% vattingen slachtofferonthaal

Evolutie sociaal onderzoek


Evolutie slachtofferonthaal


Evolutie eerstelijnswerking


Cijfers over enquêtes en voorlichtingsverslagen

Evolutie enquêtes en beknopte voorlichtingsverslagen


Verdeling enquête-opdrachten 2014

Taartvorm verdeling enquête opdrachten 2014


Cijfers over de begeleidingsmandaten

Evolutie totaal aantal begeleidingsmandaten


Verdeling begeleidingsmandaten 2014

Taartvorm verdeling begeleidingsmandaten 2014