De procureur des Konings probeert via een bemiddeling in strafzaken een conflict te regelen zonder de tussenkomst van de rechter. Hij brengt de dader en het slachtoffer samen en probeert tot een regeling te komen om het conflict op te lossen en de schade te herstellen.

Voorwaarden

De dossiers worden geselecteerd door de parketmagistraat. Zowel de dader als het slachtoffer zijn vrij om wel of niet deel te nemen aan de procedure.

Procedure

De procureur des Konings kan één of meer maatregelen aan de dader voorstellen, zoals:

  • Bemiddeling (vb. schadevergoeding, excuses,..)

  • Therapeutische begeleiding (bv. bij ziekte of verslaving)

  • Opleiding (vb. verkeersveiligheid)

  • Dienstverlening (een onbetaalde activiteit ten dienste van de gemeenschap, vb. helpen in de keuken van een OCMW)

De procureur des Konings stuurt het dossier naar het justitiehuis. De justitieassistent van het justitiehuis nodigt de dader en het slachtoffer elk apart uit voor een gesprek. Hij probeert een overeenkomst te bereiken tussen de dader en het slachtoffer.

Als er een overeenkomst is tussen de dader en het slachtoffer en als de dader de andere maatregel(en) aanvaardt, organiseert de procureur des Konings een bemiddelingszitting. De dader ondertekent een proces-verbaal waarin de maatregelen beschreven staan.

De uitvoering wordt opgevolgd door de justitieassistent. De dader bezorgt de justitieassistent bewijsstukken waaruit blijkt dat hij de maatregel(en) uitvoert.

Als de dader de maatregel(en) heeft uitgevoerd, wordt hij niet vervolgd en er komt geen vermelding op het strafblad. Als de dader de maatregel(en) niet uitvoert, gaat het dossier terug naar de procureur des Konings. De procureur des Konings beslist of de dader wordt vervolgd.

De procedure bemiddeling in strafzaken wordt soms verward met de dader-slachtofferbemiddeling die wordt aangeboden door de erkende bemiddelingsdienst Moderator. Meer informatie over Moderator vindt u op hun website.

Adresgegevens bemiddeling in strafzaken

U kan de adresgegevens van elke dienst bemiddeling in strafzaken hieronder terugvinden: