Decreet

Op 8 maart 2013 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Daarmee wordt er een decretale basis gegeven aan strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van 2000.

Besluit van de Vlaamse Regering

Het derde hoofdstuk van het decreet van 8 maart 2013 werd vertaald in een besluit van de Vlaamse Regering dat op 13 december 2013 werd goedgekeurd.

Huidig strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

De Vlaamse Regering maakte, conform artikel 17 uit het decreet van 8 maart 2013, een Vlaams strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden op dat loopt voor de periode 2020-2025. 

Tekst nieuw samenwerkingsakkoord

Op 8 juli 2014 ondertekende de federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest een samenwerkingsakkoord inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

Tekst overeenkomst ICT

Zoals bepaald in artikel 42 van het samenwerkingsakkoord worden concrete afspraken met betrekking tot de informatie- en communicatietechnologie vastgelegd in een aparte ICT-overeenkomst.