De informatiedag brengt de actoren die betrokken zijn bij het traject van ‘geradicaliseerde’ gedetineerden binnen en buiten de gevangenis in beeld door aan te geven welke rol eenieder vervult in het chronologische traject van de gedetineerde.

Deze informatiedag richt zich tot de medewerkers van de lokale besturen (gemeente, OCMW) en lokale actoren (hulpverleners, enz.).

Wanneer

Woensdag 22 mei van 9.30 uur tot 16 uur (onthaal vanaf 9 uur)

Locatie

Auditorium Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Inschrijven

Gratis deelname en lunch. Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 12 mei 2019

Informatie

Hendrik Van den Bussche - tel. 02 553 13 81 - hendrik.vandenbussche@wvg.vlaanderen.be

De uitnodiging als PDF (152 KB)