Contactgegevens

Begijnenstraat 42
2000 Antwerpen

Voor vragen over de werking van de gevangenis, de bezoekuren, contact met advocaten, etc. kan je de gevangenis contacteren op het nummer 03 206 11 00.

Voor vragen over de werking van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, kan je terecht bij de beleidscoördinator Inge Vandeurzen op het nummer 03 206 15 10.

Behoefteonderzoek hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van de gevangenis van Antwerpen

Eind 2013 werden de resultaten bekend gemaakt van het behoefteonderzoek hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van de gevangenis van Antwerpen. Met vragen over het onderzoeksrapport kan u terecht bij de onderzoeksleider Liesbeth De Donder of bij de beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Antwerpen Inge Vandeurzen.

Project Brug Binnen Buiten: Inzetten op ondersteuningsnoden van ex-gedetineerden door vrijwilligers

Op 18 mei 2017 werden de resultaten van het project Brug Binnen Buiten bekend gemaakt. Dit project is er gekomen n.a.v. het behoefteonderzoek waarvan hierboven sprake. In dit project werden ondersteuningsnoden van ex-gedetineerden bij vrij gaan onderzocht en worden vrijwilligers van CAW Antwerpen ingezet om gedetineerden te ondersteunen na vrijlating. De resultaten vind je terug in het onderzoeksrapport.

Twee jaar na het eerste onderzoek gebeurde een vervolgonderzoek: wat is nu precies de meerwaarde van (de aanpak van) dit project voor de ex-gedetineerden en wat is de rol van de vrijwilligers en de social professional daarin? De resultaten kan je lezen in het vervolgrapport

Met vragen over het onderzoeksrapport kan je terecht bij Ilse Ielegems, projectverantwoordelijke Brug Binnen Buiten (CAW Antwerpen), bij Peter Raeymaeckers van CRESC (UAntwerpen) of bij Inge Vandeurzen, beleidscoördinator hulp- en dienstverlening aan gedetineerden gevangenis Antwerpen (Departement WVG, afdeling Welzijn en Samenleving).