Actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden

In september 2015 is het actieplan zorg- en dienstverlening aan geïnterneerden goedgekeurd door de Beleidsraad WVG. Het actieplan bestaat uit 5 grote lijnen, m.n.

  1. Preventieve maatregelen om internering te voorkomen
  2. Ontwikkelen van hulp- en dienstverlening binnen de FPC's
  3. Opvolgen van de uitstroom uit de FPC's
  4. Vlaams beleid m.b.t. de opvang van geïnterneerden in het Vlaams zorgnetwerk
  5. Algemeen Vlaams beleid in functie van geïnterneerden en afstemming met het federale beleid

De komende jaren zal dit actieplan worden uitgevoerd.