De projecten geïntegreerd breed onthaal zijn experimenteel. De bedoeling is dat projecten maximaal ervaring opdoen en uitwisselen. Met deze ervaringen willen we een kader opbouwen dat maximaal inzet op toegankelijkheid van de dienst- en hulpverlening met een bijzondere aandacht voor het inzetten op de strijd tegen onderbescherming. Het brede kader leggen we vast in het decreet lokaal sociaal beleid, De ervaringen kunnen ook nog beleidsmatig geconcretiseerd worden in uitvoeringsbesluiten bij het decreet lokaal sociaal beleid.