Wanneer drie verschillende actoren zich gezamenlijk engageren voor een project vraagt dit een vorm van afstemming, afspraken maken en organiseren. Maar in deze projecten vragen we uitdrukkelijk om vooral de focus te leggen op de praktijk. We willen benadrukken dat de sterkte van de projecten moet liggen in het dagelijks werk van de praktijkwerkers en welke meerwaarde ze door samenwerking kunnen neerzetten in concrete casussen.

Met andere woorden: hoe kan deze samenwerking het verschil maken voor de persoon met een welzijnsvraag? We vragen dus uitdrukkelijk niet teveel energie te steken in het uitdenken en opzetten van een structuur maar op het proces dat wordt doorlopen en het resultaat dat wordt behaald voor mensen in een kwetsbare situatie.